Hastalar bazı dişsel ve kapanışsal problemleri kendisi fark edemeyebilir. Bize başvuru sebepleri çiğneme sırasındaki zorluk, dişleri tam olarak nerede kapatması gerektiğini bilememe ve konuşurken doğru sesleri çıkartamama gibi fonasyon problemleri olmaktadır. Detaylı bir inceleme yapıldığında ise, aslında dişlerin kapanış problemlerinin iskelet sistemindeki yanlış konumlanmadan kaynaklanmakta olduğunu fark edebiliyoruz.