Çürük ya da dişeti hastalıkları oluşabilir.

* Ortodontik tedavi sırasında kullanılan materyallerin çevresinde biriken yemek artıkları yeterince iyi uzaklaştırılamadığında çürük ve dişeti hastalıkları oluşabilir. Bunu engellemek için ağız hijyeninin çok iyi olması gereklidir. Bu ağız hijyeni eğitimini ortodontistiniz size ilk randevuda verecektir.

 

Ağız içi dokuları yaralanabilir.

* Tedavi sırasında dişlerde oluşan hareketlere bağlı olarak tellerin ağız dokularını yaralama riski vardır. Ayrıca, ağız içi yumuşak dokular alışana kadar, dişlere yapıştırılan ve tedavi süresince ağızda kalan ortodontik parçalar rahatsızlık verebilir. Bu rahatsızlık toleransı bireyden bireye değişmektedir. Bazı bireylerde hiçbir rahatsızlık görülmezken, bazılarında problem olabilir. Bunu önlemek için ‘ortodontik mum’ denilen ve ortodontik ataşmanlar ile yumuşak dokular arasında bariyer görevi gören yardımcı materyali ortodonti uzmanınızdan temin edebilirsiniz. ( Bu mum materyali yalnızca ortodonti malzemesi satan firmalarda ve ortodontistinizde bulunmaktadır.)

 

Diş köklerinde erime meydana gelebilir.

*  Nadir de olsa, ortodontik tedavi sırasında diş köklerinde erime meydana gelebilir. Diş köklerindeki erime ciddi boyuta ulaşırsa, tüm tedavi hedeflerine ulaşmayı beklemeden en kısa zamanda ortodontik aygıtlar ağızdan çıkartılarak tedavi sonlandırılır.

 

Hastanın tedavideki rolü çok önemlidir.

*  İyi bir ortodontik tedavi için sadece doktorun işini iyi yapıyor olması yeterli değildir. Ortodontik tedavi gören bireyin de tedavi sırasındaki sorumluluklarını (randevularına sadık kalması, ağzındaki aygıtları talimatlar doğrultusunda kullanması, ağız hijyenine maksimum özen göstermesi, vb.) yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi taktirde tüm tedavi hedeflerine ulaşmak mümkün olmayabilir. Ortodontik tedavi bir ekip işidir ve bu ekinin en önemli üyesi hastanın kendisidir.

 

Çenelerin büyüme tahmininin yapılması:

* Tedavi planı yaparken çenelerdeki büyüme tahminini yapan bilgisayar programlarını kullanmakta fayda vardır. Bu şekilde tedavi sırasında oluşabilecek büyüme hesaplanarak bizi hedeflerimize ulaştıracak mekanik aygıtlar doğru şekilde uygulanabilir. Yine de, tedavi öncesindeki büyüme tahmininin her zaman gerçekleşmeyebileceği unutulmamalıdır.

 

Diş minesinde meydana gelebilecek değişiklikler:

*  Braketlerin dişe yapıştırılması ve çıkarılması sırasında diş minesi üzerinde bazı işlemler yapılmaktadır. Bu işlemler dişin en dış tabakası yani dişin minesi yüzeyinde renk değişikliği, çatlak veya kırıklar, yüzey pürüzlülüğü gibi değişiklikler meydana getirmektedir. Bu değişiklikler çıplak gözle görülmeyecek seviyede olabildiği gibi gözle görülebilecek seviyede de olabilir. Bu gibi değişikliklerle minimum düzeyde karşılaşmak için ortodonti uzmanınızın önerilerine uyulmalıdır.