Pekiştirme Tedavisi Nedir?

Dişler çene kemiğine çevresindeki elastik lifler aracılığı ile tutunurlar. Ortodontik tedavi sonrası dişlerin yerleri değiştiği için elastik liflerde gerilmeler ve sıkışmalar olur. Ortodontik tedavi sonunda gergin kalan elastik lifler, henüz tam anlamıyla sertleşmemiş kemik içindeki dişleri tekrar hareket ettirmek isterler. Bu nedenle, ortodontik tedavi sonrası apareyler çıkarıldığında dişler eski yerlerine dönmeye çalışacaklardır. Dolayısıyla, elastik lifler gerginliklerini kaybedip eski hallerine dönünceye kadar, doğru yerlerine yerleşmiş olan dişleri yerlerinde pekiştirmek ve dişleri son durumlarında tutmaya çalışmak önemlidir. Ortodontik tedavi sonunda dişleri oldukları yerde sabit tutma işine pekiştirme tedavisi denir.

 

Retansiyon telleri, önden bakıldığında görülmezler.

Pekiştirme tedavisini sabit ve/veya hareketli olan pekiştirme aygıtlarıyla yapıyoruz. Çoğunlukla üst ve alt kesici dişlerin arkasına dışardan görülmeyecek şekilde ince bir tel yapıştırıyor ve ortalama 5 sene bu tellerin ağızda kalması istiyoruz. Bu retansiyon telleri, önden bakıldığında görünmezler. Hastalarımız birkaç gün içinde bu tellere alışırlar ve ilerleyen zamanlarda herhangi bir rahatsızlık duymazlar. Pekiştirme döneminde, her sene bir defa ortodonti kontrolleri sırasında retansiyon tellerini kontrol ediyor, herhangi bir problem olup olmadığını değerlendiriyoruz. Çünkü bu teller dişlere yapıştırıldığı için yapışkanın ve telin dişte düzgün bir şekilde bulunduğunu kontrol etmek gereklidir.

Bu aşamanın ortodontik tedavinin çok önemi bir parçası olduğu ve kullanılan aygıtlara çok özen gösterilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

 

Hareketli retansiyon apareyleri

Bir başka retansiyon yöntemi, hareketli retansiyon apareyleridir. Hareketli apareyler konuşmayı ve yutkunmayı bir miktar güçleştirmekte ve ağız içerisine bakıldığında dişlerin önünden geçen ince bir tel olarak olarak gözükmektedirler. Sabit retansiyon telleri sadece ön bölge dişlerini korurken, hareketli plaklar damağı ve arka dişleri de kontrol altında tutarlar. Biz kliniğimizde istina durumlar dışında tüm dişlerin üzerini kaplayan şeffaf plakla retansiyon yapmamaktayız.

Özellikle, diş çekimi yapılmış, ve/veya çenelerin genişletildiği bireylerde, sabit retansiyon aygıtlarına ilaveten, minimum 6 ay boyunca, günde en az 10-12 saat hareketli retansiyon aygıtı da (Wraparound apareyi) kullanıyoruz. Bu aygıtı özellikle çok parçalı üst çene genişletilmesi yapılmış ortognatik cerrahi hastalarında kullanmaktayız.